ทฤษฎีบท

เรื่องนี้เกี่ยวกับศึกษาที่ต้องการวิเคราะห์การขายไวน์ในประเทศไทย ศึกษาพฤติกรรมและภูมิปัญญาของผู้บริโภค รวมถึงสภาพความแข็งแกร่งของตลาดไวน์ในปัจจุบัน พร้อมกับการสร้างแนวทางในการพัฒนาการขายไวน์ ทั้งในเชิงแผนการตลาดและการสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภค

วิธีการ

การศึกษาเคสนี้ได้นำเสนอข้อมูลของการสำรวจและวิเคราะห์ศึกษาจากโรงงานผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเป็นแหล่งข้อมูลหลัก โดยมีการสอบถามผู้บริโภคจำนวน 500 คนที่ติดตั้งซอฟต์แวร์บันทึกข้อมูลเป้าหมาย เพื่อสะท้อนประสบการณ์การซื้อขายไวน์ของคนไทยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาอัตราการเติบโตและแนวโน้มของตลาดนี้

ผลการวิจัย

การวิจัยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเลือกซื้อไวน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย ในระบบการขายแบบทำเลที่มีทั้งการขายผ่านศูนย์การค้าและการขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในประเทศไทยชอบซื้อไวน์ผ่านร้านส่งเสริมการขายหรือรูปแบบเท Supermarket ซึ่งเป็นรูปแบบการขายที่ใช้ราคาต่ำ อีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลโดยตรงในการเลือกซื้อไวน์ของผู้บริโภคคือการประทับใจที่ได้จากความรู้และพฤติกรรมของผู้เสนอขาย (Wine Seller)

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาดไวน์ และความนิยมของประเภทไวน์ต่างๆ ในประเทศไทย ในปีที่ผ่านมาความนิยมที่สูงสุดเป็นไวท์ (Whіte) ในระดับในช่วงราคาประมาณ 500-800 บาทต่อขวด โดยมีความนิยมอย่างสูงจากบริเวณกลางและเหนือของประเทศไทย ในทางตรงกันข้ามไวน์แดง (Red) มีความนิยมสูงมากจากประเทศยุโรปอย่างเดียวในเราแห่งที่สอง อย่างไวน์ที่ทำจากอินเดีย ไวน์แดงของจริง (Genuine Red) มีความนิยมสูงมากถึงประมาณ 1,000 บาทไม่รวมภาษี

อย่างไรก็ตามโรงงานผลิตไวน์ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงบุคคลในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่สำคัญ ตำบลยาวไส้เชียงใหม่ มีผลต่อแบรนด์ไวน์ที่ต้องการวางขายในตลาด จากการวิเคราะห์ที่แท้จริงจากการแกะสลักค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างแชมเปญตลาด (Marketing Campaign) และการกำหนดถุงเท้าสวมใส่ (Sampling) โดยการเคลียร์ที่ผิดปกติของข้อมูลและการแปลงรายรับจากการขายผ่านศูนย์ซักฟอก (Laundry Center)

ไวน์แดงหวาน แนะนํา สรุป

คาดว่าตลาดไวน์ในประเทศไทยจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ตลาดไวน์ได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภคเป็นพาหะที่สำคัญในวัฒนธรรมไทย จึงเป็นสิ่งที่คงอยู่ เพื่อให้กระจ่างบทบาทการหนุนเสริมการขายไวน์แบบเป็นประสิทธิภาพ ในความยุติธรรมแก่ผู้บริโภคที่เป็นฐานะเสมือนตนเองในตลาดเกี่ยวกับยานยนต์อย่างมนุษย์ ตลาดบริโภคที่เติบโตจึงอยู่บทบาทแรก และยังคงเป็นแหล่งอาชีพที่มั่นคง ให้กับผู้ค้า”ไวน์ + สไปรท์ไวน์”

คำแนะนำและข้อเสนอ

ถึงกรรมการบริหารของธุรกิจหลักที่จัดตั้งขึ้นใหม่ฝ่ายที่กำลังสร้างความรู้ในการควบคุมการขายไวน์
1. พิจารณานโยบายทีมงานเขตร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ วิธีการท่องเที่ยวทางเชิงการตลาดต่างๆ
2. กำหนดแสตมป์สิทธิพิเศษแก่ผู้บริโภคที่บุกเบิกใช้สินค้าใหม่ๆเป็นประจำ
3. นำเสนอรหัสรวมอื่นๆของตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ใช้งานเพื่อเพิ่มกำลังไม่ถือเป็นที่มีความนิยม
4. สร้างแคมเปญการส่งเสริมการขายรายเดือนโดยเปิดตัวสินค้าอันดับบนเพื่อขยายตลาดให้ใหญ่ขึ้น
5. ปรับยุทธวิธีการขายผ่านแผงสวัสดิการเขตร่วมกับผู้บริโภคที่อยู่ในประเทศไทยหรือนอกเขต

สรุปรายการ
ในโรงไวน์ที่ไวน์แดงของเรา เป็นไปได้ที่จะเห็นภาพขยับข้อสนใจขวดไวน์สีแดงในช่วง 1,000 บาทไม่รวมภาษี ในรูปแบบของช่วงราคาใกล้เคียง 600-800 บาทที่ผ่านมา ดังนั้นการโฆษณาเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกับการเลือกขวดไวน์ที่เขตร่วมของเรามีลูกค้าใหม่ๆเสมอกัน